Free Joomla Template by HostMonster Reviews

HärlundaFonden

Härlundafonden

Syfte

Syftet med fonden är att kunna bistå föreningslivet i Härlunda med ekonomiska medel. Projektet ska vara knutet till bygden, bidra till utveckling och komma många till nytta.

 

Bakgrund

Härlunda Intresseförening fick hösten 2011 i uppdrag av kommunstyrelsen att komma med förslag till hur de kvarstående medlen i Pottebodafonden skulle kunna komma härlundaborna till bäst nytta. Kommunen pekade särskilt på att det skulle ske i samförstånd mellan föreningarna i Härlunda. Intresseföreningen kallade föreningarna (HärlundaRådet nedan) för samtal kring de 338 000 kr som resulterade i ett förslag som kommunstyrelsen biföll. Föreningarnas förslag var att 200 000 av de 338 000 kronorna skulle användas till att lösa en del av Intresseföreningens lån på fastigheten som Handelsboden har verksamhet i. Handelsbodens verksamhet ansågs vara en mycket viktig livsnerv för bygden och för att bidra till fortsatt verksamhet beslutade föreningarna gemensamt om avbetalning på lånet. De återstående 138 000 kronorna fonderas i den nybildade Härlundafonden som förvaltas av ett föreningsråd kallat HärlundaRådet. Härlunda Hembygdsförening och Härlunda Intresseförening har tillfört fonden 50 000 kr som är ett överskott från kolmilan Eva sommaren 2011. HärlundaFondens ingångsvärde är därmed 188 000 kronor den 17/5-2012.

HärlundaRådet bildades våren 2012 och består av en representant från vardera förening i Härlunda. Rådet är öppet för eventuella nya föreningar med säte och verksamhet i Härlunda. Varje förening har en röst och respektive förening utser själv sin representant till Rådet. Rådets uppgift är att förvalta och fördela medlen i fonden på så sätt att det kommer härlundaborna tillgodo. Bankkontot står i Härlunda Intresseförenings namn på Sparbanken Eken i Ryd med särskilda villkor för uttag och Intresseföreningen redovisar medlen fortlöpande och vid bokslut. Fondens medel får inte understiga 50 000 kr.

 

Vem kan söka pengar ur Härlundafonden?

Pengar ur fonden kan endast sökas av föreningar med säte i Härlunda, dock ej politiska föreningar. Privatpersoner kan inte heller söka pengar ur fonden.

Hur söks pengar ur fonden?

En ansökan ställd till HärlundaRådet c/o Härlunda Intresseförening Torbjörnahult 4080, 343 92 Häradsbäck, skickas in. I ansökan ska det tydligt framgå:

  • vilken förening/ar som ansöker, 
  • en projektbeskrivning, där det särskilt beskrivs hur projektet kommer bygden tillgodo
  • en budget där egen eller annan delfinansiering redovisas och beloppet som kan sökas är max 30 000 kr 
  • vilka andra möjligheter till finansiering som har prövats

 

När kan pengarna sökas?

HärlundaRådet har möten när ansökningar finns och endast de föreningar som är representerade har möjlighet att rösta. På Häradsbäcks egen hemsida www.haradsback.com och i Byanytt kommer kallelser till möte annonseras och mejl skickas till kontaktperson i föreningarna.

 

Kontaktperson för HärlundaFonden

Mette Adolfsson – ordförande i Härlunda Intresseförening

Torbjörnahult 4080

343 92 Häradsbäck

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.     0476-61074      070-320 35 45

Häradsbäck på Instagram